Enkel hantering

Ett lätt och mångsidigt verktyg för röjning av träd, buskar och snårskog med kraft och balans.

Skona kroppen

Ergonomiskt utformad för att ge bättre resultat och minimera trötthet.

Automatiskt stoppreglage

Den automatiska stoppbrytaren återställs så att när maskinen stängs av sätts stoppbrytaren tillbaka i startläget.